Линкови


УНИВЕРЗИТЕТИ У СРБИЈИ И ОКРУЖЕЊУ

 1. https://www.uns.ac.rs/ – Универзитет у Новом Саду
 2. http://www.pmf.uns.ac.rs/ – Природно математички факултет у Новом Саду
 3. http://www.bg.ac.rs/ – Универзитет у Београду
 4. http://www.ni.ac.rs/ – Универзитет у Нишу
 5. http://www.kg.ac.rs/ – Универзитет у Крагујевцу
 6. http://www.ucg.ac.me– Универзитет Црне Горе
 7. www.infostud.com – информације за студенте
 8. www.student.org.rs – информације за студенте
 9. www.studentskiforumi.com – студентске дискусионе групе

ГЕОГРАФИЈА НА ИНТЕРНЕТУ

 1. КОБСОН – Конзорцијум библиотека Србије (електронски часописи)
 2. COBISS OPAC – Претраживање каталога библиотека у Србији
 3. http://www.geografija.net – Домаћи географски портал
 4. www.rastko.org – Библиотека српске културе
 5. www.geografija.hr – Географски портал на хрватском језику
 6. www.wikipedia.org – Бесплатна енциклопедија на Интернету
 7. http://sr.wikipedia.org – wикипедија на српском – допринесите и ви бољем квалитету чланака, додавањем географских садржаја највећој виртуалној учионици на свету!