редовни професор

др Имре Нађ

imre.nadj@dgt.uns.ac.rs

Кракта биографија:

Датум и место рођења: 03.09.1954. Нови Сад. Дипломирао је 1978, магистрирао 1983, а докторирао 1990 на Факултету за географију Универзитета у Београду. За редовног професора изабран је 2010 године.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2837 | емаил: imre.nadj@dgt.uns.ac.rs i nagyi@rkk.hu

Термини консултација: понедељак од 11 – 13ч и среда 11-13ч у кабинету бр. 8


Звања:

2010 – редовни професор – ПМФ, Нови Сад


Област научног истраживања

 • Урбана екологија
 • Регионална политика ЕУ
 • Политика зивотне средине ЕУ
 • Урбани и регионални развој

Предмети:

 • Екологија урбаних простора
 • Регионална политика Европске уније
 • Методе анализе географксих података (мастер студије)

Остале важне информације

Руководилац пројеката:

 • Establishment of Hungarian-Serbian spatial development, information an documentation centre HU-RO-SCG-1/095 (INTERREG IIIA – 2006)/li>
 • Regional Universities as generators of a Transnational knowledge region– Author of environmental chapters HU/HR/0901/2.1.3./0001– 2010/li>
 • Strategija razvoja Evroregije “Dunav-Kireš-Moriš-Tisa“ – 2005/li>
 • Principles of an innovation oriented development based on an environment friendly infrastructure for the small towns in the Great Plain – 1996 /li>
 • Economic Development Concept Plan of Orosháza Micro-region (Hungary)– 2000/li>
 • Methodical guide for local governments, aiming air quality protection required by criteria for implementing new industry. Manuscript. Ministry of Environment an Regional Development –1994/li>
 • Regional Development Concept Plan and Programe of the Hungarian-Romanian Border Region. – Author of environmental chapters – PHARE – ZZ 9622-01-01–2000/li>
 • Кординатор пројекта Стратегија развоја Општине Темерин – 2010

Expert in training of INTERREG IIIA – Neighbour programs: Slovakia-Ukraine–Hungary and Hungary–Romania–Serbia/Montenegro

Члан је редакције Гласника Српског Географског Друштва.


Одабране референце

 1. Imre, Nađ: Városökológia (Ekologija gradova). Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2008. 335 p. (Studia Regionum)
 2. Imre, Nađ – Romelić Jovan: Some factors of development of the underdeveloped border communities in Voivodina (Serbia). In: Old and New Borderlines/¬Frontiers/Margins. East-Central, European Regional Seminar Gyula, 9–12 October, 2008. Ed. Kovács A. D. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009. 122–131. p. (Discussion Papers, Special)
 3. Имре, Нађ: Оцена могућности развоја одрживог туризма и рекреације у подручју чурушке Мртве Тисе – Гласник Српског Географског Друштва, 88. 2008. 4. 81–90. п.
 4. Имре, Нађ [и]: Акциони план за развој туризма у региону Потисја. Нови Сад: „Војводина ЦЕСС”, 2008. 62 п.
 5. Imre, Nađ – Todorović, Marina – Тоšić, Branka: Geografske osnove evroregiona „Dunav-Keres-Mures-Tisa” – Bulletin de la Societé Serbe de Geography, 2005. 2. 67–78. p.
 6. Imre, Nađ: Cross-Border Co-operation in the Border Region of the Southern Great Plain of Hungary. Pécs: Centre for Regional Studies, 2001. 72 p. (Discussion Papers, 36.).
 7. Imre, Nađ: Environmental Issues of East Central European Countries in the Period of Transition. In: Sustainable Management of Natural Resurces. Ed.: M.B. Singh. Deparment of Geography, Banaras Hindu University: Varanasi (India), 2005. 645–663. p.
 8. Imre, Nađ – Dingsdale, A.– Perczel Gy.– Turnock, D.: Hungary. In: Environmental Problems of East Central Europe. Eds.: F.W. Carter, D. Turnock. London: Routledge, 2002. 157–182. p.
 9. Imre, Nađ: Environmental problems in the seven Hungarian border regions. In: Cooperation, Environment and Sustanability in Border Regions. Ed: P. Ganster. San Diego: State University Press, Institute for Regional Studies of Californias, 2001. 203–222. p.
 10. Imre, Nađ – István, Tózsa: A geographical survey of the urban environmental problems of Budapest. (Directions of the development), Problems of Megacities: Social Inequlities, Environmental Risk and Urban Guvernance (A.Guillermo Aguillar–I. Escamilla eds.) Mexico City: Institute of Geography UNAM-IGU. 1999. pp. 239–248.