ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ

ХОТЕЛИЈЕРСТВО

 

4 године, 240 ЕСПБ
Звање након дипломирања: Дипломирани менаџер (у Додатку дипломе: Хотелијерство)

Студије хотелијерства на ДГТХ-у се заснивају на мултидисциплинарном приступу и синергији теоријских и практичних знања, а поред стручних предмета, стичу се и и знања из области као што су економија, менаџмент, примена информационих технологија, маркетинг и страни језици, што има за циљ што квалитетније оспособљавање за рад у овој делатности. Савремена теоријска и практична знања и вештине које се стичу током студија омогућавају лакше сналажење у најсложенијим ситуацијама у току обављања радних обавеза. Хотелијерство је једна од најотпорнијих, најприлагодљивијих и најдинамичнијих индустрија на свету. То је индустрија сталних промена, где се технологије и иновације интегришу ради побољшања искуства гостију, и стварају се нови концепти а све у циљу задовољавања променљивих потреба корисника. Што се свет више мења, све се више отварају могућности за нове послове у овој делатности.

 

*Обратите пажњу на годину издавања ПЛАНА И ПРОГРАМА (KУРИKУЛУМА), као и АKТУЕЛНОГ ИНФОРМАТОРА. Уколико се односи на претходну годину значи да нов информатор још није формиран, али чим буде доступан информације ће бити освежене. У већини случајева нема значајнијих измена у информатору у односу на претходну годину, али саветујемо да се за пријемни спремате са најсвежијим информацијама.

Студенти на ОАС Хотелијерства имају обавезну праксу у трајању од два месеца. Свака година студија укључује рад у различитим секторима, што омогућава да се на крају студија стекне комплетан утисак о функционисању једног угоститељског објекта. Неки од објеката у којима су студенти до сада обављали праксу су:

 

 • Hotel Dorchester (Лондон, UK)
 • Hotel Rodos Palace (Родос, Грчка)
 • Hotel Splendid (Бечићи, Црна Гора)
 • Hotel Life Class (Порторож, Словенија)
 • Hotel Premier Aqua (Врдник)
 • Hotel Sheraton (Нови Сад)
 • Hotel Grand (Kопаоник)
 • Amadria Park (Шибеник)

Kонстантно праћење трендова и брзо прилагођавање насталим променама је императив у овој делатности, што изискује перманентно усавршавање вештина и усвајање нових знања. Сходно томе, студенти ОАС Хотелијерства имају могућност да:

 • Добију сертификат за рад у ПМС (Property Management System) неопходним за хотелско пословање,  
 • Закораче у свет вина и усвоје неоходна знања за добијање сертификата познавалаца вина (ниво обуке 2/3) на српском и енглеском језику.

Професори и асистенти на смеру ОАС Хотелијерство се помоћу бројних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

 • Студија изводљивости за изградњу хотела високе категорије са aqua парком
 • Danube Stream for Green Dream 
 • Регенерација историјског наслеђа у контексту одрживог развоја туризма и профилисања нових тематских рута.

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А за крај погледајте искуства наших студената на смеру ОАС Хотелијерства: Хотелијер, Мирко Миљановић