ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ

ГЕОИНФОРМАТИKА

 

4 године, 242 ЕСПБ
Звање након дипломирања: Дипломирани географ (у Додатку дипломе: “Дипломирани географ – Геоинформатике)

У свету у коме се ослањамо на технологију настала је потреба за кадром који је оспособљен да знања из области геонаука споји са информатичким вештинама. На смеру основних академских студија Геоинформатика млади људи добијају шансу да географску средину посматрају кроз прозор информатике и статистике, што им омогућава дубље анализе путем Географског Информационог Ситема (ГИС-а). Током четири године студија користе се бројни софтвери и методе за прикупљање, складиштење, анализу и визуелизацију просторних база података. Базични географски предмети представљају основу, којом се геоинформатичар користи како би разумео природне процесе и како би решавао проблемске ситуације у њој.

*Обратите пажњу на годину издавања ПЛАНА И ПРОГРАМА (KУРИKУЛУМА), као и АKТУЕЛНОГ ИНФОРМАТОРА. Уколико се односи на претходну годину значи да нов информатор још није формиран, али чим буде доступан информације ће бити освежене. У већини случајева нема значајнијих измена у информатору у односу на претходну годину, али саветујемо да се за пријемни спремате са најсвежијим информацијама.

Студенти осим теоријског знања имају обавезну праксу током друге, треће и четврте године, у различитим фирмама у којима се користе просторни подаци, у којима се након праксе многи и запосле. Ако желите да се усавршавате у сфери геоинформатичких знања која се примењују у геодетским и картографским службама, као и у предузећима која се баве израдом софтвера, пољопривредом, саобраћајем, шумарством, рударством и енергетиком, овај смер је за вас!

 

Професори и асистенти на смеру ОАС Геоинформатика се помоћу бројних међународних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK]  [INSTAGRAM]  [YOU TUBE]  [TIKTOK]

А за крај погледајте искуства наших студената на смеру ОАС Геоинформатика: