студент докторских студија

мсц Taња Мицић Поњигер

tanja.micic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 22.06.1991. у Зрењанину.

Дипломирала 2015.године на тему „Палеопедолошке карактеристике лесних профила код Орловата“. Исте године уписује мастер студије, смер географ (геоинформатичар). Мастер рад „Геопросторна анализа инциденције и морталитета узрокованих малигним тумором на простору централне Србије“ брани септембра 2016. године. Од октобра 2016. године је студент докторских студија на смеру доктор геонаука (географија).


Контакт:

Емаилtanja.micic@dgt.uns.ac.rstanja.micic91@gmail.com
Термини консултација: петком 17-18ч, кабинет бр 7.


Звања:

 • 2018. – Студент докторских студија ангажован у извођењу вежби
 • 2020. – Истраживач сарадник

Област научног истраживања

 • Природне непогоде и хазарди
 • ГИС и дигитална картографија
 • Data Science
 • Machine learning

Предмети:

 • Природне непогоде и хазарди у географској средини
 • Педологија са основама биогеографије у ловном туризму

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески, немачки

Стипендије и награде:

 • Стипендиста Министарства просвете (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15)
 • Стипендиста Европског покрета у Србији и „Роберт Бош“ фондације (2015)
 • Стипендиста града Зрењанина (2015/2016)
 • Стипендиста компаније GDi Solutions d.o.o.Београд (2016)
 • Стипендиста-докторант Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2016/17)

Учешће на пројектима:

 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој РС под називом „Транформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења” бр. 176020, Руководилац: проф. др Слободан Б. Марковић

Релевантна запослења:

 • 2017. – Специјалиста за базе података, Научно-технолошки Центар, НИС а.д НовиСад
 • 2020. – Junior Data Scientist, Научно-технолошки Центар, НИС а.д Нови Сад

Одабране референце

 1. Milanović, M., Micić, T.,Lukić, T., Nenadović, S.S., Basarin, B., Filipović, D.J., Tomić, M., Samardžić, I., Srdić, Z., Nikolić, G., Ninković, M. N., Sakulski, D., Ristanović, B. 2018. Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in Central Serbia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences– accepted 08.10.2018
 2. Lukić, T., Bjelajac, D., Fitzsimmons, K.E., Marković, S. B., Basarin, B., Mlađan, D., Micić, T., Schaetzl, R. J., Gavrilov, M. B., Milanović, M., Sipos, G., Mezősi, G., Knežević-Lukić, N., Milinčić, M., Létal, A., Samardžić, I. 2018. Factors triggering landslide occurrence on the Zemun loess plateau, Belgrade area, Serbia.Environmental Earth Sciences, 77(13):519-524
 3. Lukić, T., Basarin, B., Micić, T., Bjelajac, D., Maris, T., Marković, S.R., Pavić, D., Gavrilov, M., Mesaroš, M. 2018. Rainfall Erosivity And Extreme Precipitation In The Netherlands. Időjárás – Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service– accepted 30.10.2017
 4. Basarin, B., Lukić, T., Bjelajac, D., Micić, T.,Stojićević, G., Stamenković, I., Jasmina Đorđević, J.,Đorđević, T., Matzarakis, A. 2018.Bioclimatic and climatic tourism conditions at ZlatiborMountain (Western Serbia). Időjárás – Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service,122(3):321-343
 5. Micić, T., Bjelajac, D., Đerčan, B., Ponjiger, I., Blagojević, D. 2016. Possibility of efficient utilization of renewable energy – a case study: the Municipality of Bajina Bašta (western Serbia). Second international student conference FISEC16, Belgrade, Serbia. Abstract book
 6. Bjelajac, D., Mesaroš, M., SchaetzlB, J.R., Pavić, D., Micić, T., Marković, S.R., Gavrilov, M., Perić, Z., Marković, S.B. 2016. Introducing the Loess Pyramid – an Unusual Landform in the Thick Loess Deposits of Vojvodina, Serbia. Geographica Pannonica, 20(1): 1-7
 7. Micić, T., Lukić, T., Đorđević, J., Basarin, B., Bjelajac, D., Hrnjak, I., Marković, S. B., Sakulski, D., Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Pavić, D., Lazić, L. 2014. Determination of Wind Energy Potential and its Implementation Concept for the Electricity Market in the Vojvodina Region (North Serbia) – An Overview. Geographica Pannonica, 18(1): 6-17
 8. Bjelajac, D., Lešcešen, I., Micić, T., Pantelic, M. 2013. Estimation of water quality of Sava River (vojvodina, serbia) in the period 2004-2011 using serbian water quality index (SWQI). Geographica Pannonica, 17(4):91-97
 9. Micić, T., Lukić, T., Hrnjak, I., Nagy, I., Marković, S. B. 2013. Medical–geographic analysis of incidence and mortality from brain tumors in population of Central Serbia in period 1999-2010. Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 42: 37-47
 10. Micić, T. 2012. Nyiragongo – awaking of “napping ghost”. Natural Hazards, lessons from the past, prevention and prediction, Novi Sad, Serbia. Abstract book: 41-42