редовни професор

др Миливој Б. Гаврилов

gavrilov.milivoj@gmail.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 19.02.1953. Вршац
Дипломирао је 1976. године, магистрирао 1980. године, а докторску тезу под називом Упоредни тестови полу-Лагранжевских и Ојлеровских метода за нумеричко решавање једначина за плитку воду је бранио 1996. године на Физичком факултету Универзитета у Београду.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2793 | е-маил: gavrilov.milivoj@gmail.com i gavrilov@eunet.rs
Консултације: четвртком 11.00-13.00ч у кабинету бр. 12 на ДГТХ.


Звања:

1984 – асистент – ПМФ, Београд
1996 – доцент – Физички факултет, Београд
2005 – виши научни сарадник – Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду
2007 – ванредни насловни професор – Природно-математички факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија
2009 – редовни професор – ПМФ, Нови Сад


Област научног истраживања

 • Нумеричке шеме за симулацију процеса геострофског подешавања
 • Квази-геострофска кретања и нелинеарне интеракције у атмосфери
 • Примена Ојлерових и полу-Лагранжевских шема у моделима атмосфере
 • Границе прогнозљивости нумеричких модела атмосфере
 • Обновљиви извори енергије (сунце и ветар)
 • Модификација времена
 • Атмосферска кретања на планетама Сунчевог система
 • Палеоклиматолошка датирања у Војвођанском лесу

Област професионалних активности

 • Метеоролошке комуникације и аутоматска (компјутерска) обрада података
 • Настава ваздухопловне метеорологија за пилоте
 • Пословна аутоматска (компјутерска) обрада података
 • Пројектовање информационих система и аутоматизованих процедура
 • Рад на енциклопедији

Предмети

Мастер студије

 • Моделирање географских појава
 • Методе моделирања и симулација физичко-географских појава
 • Систем за подршку у одлучивању и менаџмент природних ресурса

Докторске студије

 • Обновљиви извори енергије и њихово коришћење
 • Природне катастрофе и географија
 • Одрживи туризам и глобалне промене животне средине

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Пројекти:

 • П1 – СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА – израда азбучника Српске енциклопедије за струку 011: метеорологија по Уговору бр. 35/77 од 14.04.1998. Учешће на пројекту: 1998-. Руководилац пројекта: САНУ и МАТИЦА СРПСКА.
 • П2 – ФИЗИЧКО-МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕСЕ МЕЗО РАЗМЕРА – САНУ научни пројекат Ф-18. Учешће на пројекту: 1998-. Руководилац пројекта: академик Завиша И. Јањић.
 • П3 – НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ВРЕМЕНА И КЛИМЕ – САНУ научни пројекат Ф-147. Учешће на пројекту: 1997. Руководилац пројекта: академик Федор Месингер.

Актуелни пројекти:

 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој РС под називом „Транформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења” бр. 176020, Руководилац: проф. др Слободан Б. Марковић
 • Пројекат Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Војводине под називом „Климатске промене на територији Војводине током последњих миллион година” бр. 114-451-2662/2011, Руководилац: проф. др Слободан Б. Марковић

Одабране референце

Часописи:

 1. Gavrilov, M. B., G. R. Jovanović and Z. Janjić, 2011: Sensitivity of a long-range numerical weather forecast model to small changes of model parameters, Advances in Science and Research (Adv. Sci. Res.), 6, 13-18, doi:10.5194/asr-6-13-2011.
 2. Gavrilov, M. B., L. Lazić, A. Pešić, M. Milutinović, D. Marković, A. Stanković and M. M. Gavrilov, 2010: Influence of Hail Suppression on the Hail Trend in Serbia, Physical Geography 31, 5, pp. 441–454. DOI: 10.2747/0272-3646.31.5.441.
 3. Gavrilov M. B. and A. D. Prodanov, 2008: The Characteristics of Rossby Waves Frequencies on Planets of Solar System, Planetary and Space Science, 56, 1480-1484.
 4. Gavrilov M. B., 2006: Sensitivity of Long Range Numerical Weather Prediction on Small Change of Initial Condition, Physica Macedonica – A Journal of Experimental and Theoretical Physics, 56, 23-28.
 5. Gavrilov M. B., 2004: On Nonstaggered Rectangular Grids Using Streamfunction and Velocity Potential or Vorticity and Divergence, Monthly Weather Review, 132, 1518-1521.
 6. Gavrilov M. B., 2002: Comment on “A More Extensive Investigation of the Use of Ensemble Forecasts for Dispersion Model Evaluation”, Journal of Applied Meteorology, 41, 899-899.
 7. Ničković S., M. B. Gavrilov, and I. A. Tošić, 2002: Propagation of gravity and inertia waves on hexagonal grids, Monthly Weather Review, 130, 668-683.
 8. Gavrilov M. B., and I. A. Tošić, 1999: Dispersion Characteristic of Discrete Quasi-Geostrophic Modes, Monthly Weather Review, 127, 2197-2203.
 9. Gavrilov M. B., and I. A. Tošić, 1998: Propagation of the Rossby Waves on Two Dimensional Rectangular Grids, Meteorology and Atmospheric Physics, 68, 119-125.
 10. Gavrilov M. B., 1997: Integration of the shallow water equations in a plane geometry using semi-Lagrangian and Eulerian schemes, Meteorology and Atmospheric Physics, 62, 141-160.
 11. Gavrilov M. B., 1996: Numerical methods for solution of special form of an elliptic equation with numerical tests, Meteorologiesche Zeitschrift, N.F. 5, 161-166.
 12. Popović M., J., S. Ničković and M. B. Gavrilov, 1996: Frequency of quasi-geostrophic modes on hexagonal grids, Meteorology and Atmospheric Physics, 58, 41-49.
 13. Gavrilov M. B. and Z. I. Janjić, 1989: Computed rotational energy spectra of two energy and enstrophy conserving schemes on semi-staggered grids, Meteorology and Atmospheric Physics, 41, 1-4.
 14. Ničković S. and M. Gavrilov, 1986: The problem of vertical grid staggering in primitive equation model, Idöjárás, 90, 1-9.
 15. M. Gavrilov 1985: Frequency of quasi-geostrophic modes over grid points and definition of geostrophic wind, Idöjárás, 89, 77-85.
 16. Gavrilov M., 1984: Softverski sistem za arhiviranje nacionalnih meteoroloških podataka GTS-tipa, Praksa, godina XIX, broj 4, 24-30.

Књиге и скрипта:

 1. Јањић З. И. и М. Б. Гаврилов, 2010: Моделирање атмосфере И – Нумерички методи у метеорологији (скрипта/уџбеник у припреми).
 2. Гаврилов М., Б., 2001: Ваздухопловна метеорологија, ЈАТ Флигхт Ацадемy, Вршац, 300 стр.
 3. Гаврилов, М. Б., И. А.Тошић и М. Ранчић, 2000: Збирка решених задатака из Моделирања атмосфере И, Др М. Б. Гаврилов, 192 стр.

Konferencije:

 1. Гаврилов М. Б., 2000: Софтвер за анализу резултата нумеричког модела атмосфере (Софтwаре фор ан Аналyсис оф тхе Ресултс оф а Атмоспхериц Модел), Зборник радова са – В научно стручног скупа ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – садашњост и будућност, Жабљак од 27. фебруара – 5. марта 2000. године, 42 – 44.
 2. Гаврилов М. Б., Л. А. Лазић, Д. П. Јовић анд З. Ж. Савић, 1996: Софтваре фор ан аналyсис анд грапхицал десцриптион оф тхе оутпут оф а “Ротатед Флат Сqуаре Еартх” (РФСЕ) атмоспхериц модел, (4тх Интернатионал) Цонференце он сцхоол анд популар метеорологицал анд оцеанограпхиц едуцатион. Единбургх, Сцотланд, У. К., 22. – 26. Јулy 1996.

Софтвери:

 1. Гаврилов, М. Б., Д. П. Јовић и З. Ж. Савић, 1998: Софтверски пакет у ФОРТРАНу и БОРЛАНД Ц++за нумеричку интеграцију једначина за плитку воду у равној геометрији употребом различитих мрежа и неколико Ојлеровских конзервативних нелинеарних и полу-Лагражевских шема уз графичку визуелизацију добијених решења са подешавањем услова интеграције у МС Wиндоwс окружењу.
  Повезано са референцом 19 и 20.
 2. Гаврилов, М. Б., 1997: Софтверски пакет у ФОРТРАНу за нумеричко решавање једначина за плитку воду у равној геометрији за испитивање неутралних шема за гравитационо инерцијалне таласе на Е мрежи употребом Соурце-Синк (СЦ) метода.
  Повезано са П3.
 3. Гаврилов, М. Б., 1995: Софтверски пакет у ФОРТРАНу за нумеричко решавање једначина за плитку воду у равној геометрији на размакнутој Ц мрежи, употребом:
  Ојлеровског метода и Аракавине конзервативне нелинеарне шеме и неколико варијанти полу-Лагражевских шема.
  Повезано са референцом 9.
 4. Гаврилов, М. Б., 1985: Софтверски пакет у ФОРТРАНу за хармонијску анализу нумеричких решења једначина за плитку воду у равној геометрији на полуразмакнутој Б мрежи употребом конзервативних нелинеарних шема сагласно Аракава-Јањићевом приступу ради добијања нумеричког спектра употребом ФФТ (Фаст Фоурие Трансформс) метода.
  Повезано са референцом 12.
 5. Гаврилов, М. Б., 1981: Софтверски пакет у ФОРТРАНу за декодирање, контролу, примену и архивирање ГТС (Глобал Телецоммуницатион Сyстем) метеоролошких података.
  Повезано са референцом 15.