Наставник страног језика

мр Драгана Вуковић Војновић

dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Виши наставник страног језика – Енглески језик

Рођена 15.01.1970. у Новом Саду. Дипломирала 1993. на Универзитету у Новом Саду, Филозофски факултет, Катедра за енглески језик и књижевност и стиче степен Дипломираног професора енглеског језика и књижевности. Магистрирала 2002. на Универзитету у Београду, Филолошки факултет, Катедра за англистику са темом ’Садашњи перфекат (пресент перфецт) и садашњи перфективни прогресив (пресент перфецт прогрессиве) и њихови еквиваленти у српском језику’ и стекла звањеМагистар филолошких наука. Тренутно је на другој години докторских студија Универзитета у Београду на студијском програму Језик, књижевност, култура.

Биографија на енглеском се налази у прилогу.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2844
емаил: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Термин консултација:


Звања:

 • 2019. – Наставник страног језика
 • 2014. – Виши наставник страног језика, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2003 – 2014.: Виши предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2012. – 2016.: Виши предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Катедра за опште науке у техници, додатни рад до дозвољеног оптерећења по акредитацији
 • 1995. – 2003. Предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.

Област научног истраживања:

 • Енглески као језик струке и науке
 • Академско писање и академски језик
 • Енглески као језик туризма
 • Контрастивна истраживања енглеског и српског језика
 • Настава и учење страног језика на факултету
 • Прагматика и интеркултуралност
 • Енглески и комуникација у културном туризму (мастер)

Остали рад у струци:

 • 2007 – 2012. Руководилац Центра за стране језике струке, Департман за географију, туризам и хотелијерство, акредитован од стране Лондонске привредне коморе (LCCI International Qualifications). Успешно обучили неколико генерација полазника који су стекли међународно признате серификате English for Tourism i English for Business.
 • 2007. – 2015: Симултани преводилац на програму међународних последипломских студија (МБА) на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду у сарадњи са УБИ из Брисела.
 • Независно писмено и усмено превођење и лекторисање радова на енглеском језику из разних области.

Предмети:

 • Енглески језик у туризму А1
 • Енглески језик у туризму А2
 • Енглески језик у туризму Б1
 • Енглески језик у туризму Б2
 • Пословни и академски енглески (мастер)
 • Енглески језик и комуникација у културном туризму

Остале важне информације

Страни језици:

 • Енглески – течно чита, пише, говори
 • Француски – врло добро чита, пише, говори
 • Немачки – основно знање

Чланство у стручним и научним асоцијацијама:

 • Друштво за примењену лингвистику Србије (члан АИЛА-е)
 • Друштво за стране језике и књижевности Србије – Секција универзитетских наставника страног језика струке
 • English Language Teachers’ Association (ELTA) – Друштво наставника енглеског језика (члан ИАТЕФЛ-а)
 • ЕАТАW (European Association for the Teaching of Academic Writing)

Допринос академској и широј заједници

 • Члан Управног одбора Друштва за неговање традиција и развој Сремских Карловаца задужена за сарадњу са Универзитетом и пројектом Нови Сад 2021.

Учешће у раду органа и тела Факултета и Универзитета:

 • Члан Научно-наставног Већа Природно-математичког факултета од 2006 -2009.

Одабране референце

 1. Vuković Vojnović, D. (2020). Multimodal Discourse Analysis of Tourism Websites – The Promotion of Cultural Values through the Language of Tourism. Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90: proceedings. 1 / International Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade; [editor-in-chief Biljana Čubrović]. – Belgrade : Faculty of Philology, 2020 (Užice : Grafičar). Str. 449 – 470 M33
 2. Vuković Vojnović, D., Radojičić i Lj. Knežević. (2019). Intercultural communicative competence and language education at university level. Book of Abstracts: FERA Conference on Education. University of Eastern Finland, Joensuu 21. – 22. 11. 2019 M34
 3. Vuković Vojnović, D. i J. Jerković (2018). The Writing Skill Needs Analysis in a Professional Context: a Case Study of Hotel Employees. Zbornik radova sa konferencije: The Tenth International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings. Fakultet za logistiku Celje, Slovenija 397-406 M33
 4. Knežević, LJ. i D. Vuković Vojnović (2018). Differences in the use of L2 learning strategies among students of mathematics, computer science and tourism.  Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet. M33
 5. Vuković Vojnović, D. (2016). Poetic and Narrative Elements in the Language of Tourism . Saopštenje na konferenciji: 37e colloque international du GERAS. Book of Abstracts. Paris: Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. M34
 6. Vuković Vojnović, D. i Jerković, J. (2015). Epistemic Modality Markers in English Research Articles: A Tourism Discipline Study. Proceedings of the Eighth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures.Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: 246 – 252. M33
 7. Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2013). Multicultural Contexts in ESP Classroom – a Case Study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. The Importance of  Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings (urednice: Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec i Alenka Plos). Fakultet za logistiku Celje-Krško: 316-322. M33
 8. Вуковић Војновић, Д. (2013). Значај изучавања колокација у енглеском језику туризма. Актуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији – тематски зборник радова. (уреднице: Силашки Надежда и Татјана Ђуровић). Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду. М44
 9. Vuković Vojnović, D. (2013). Focus on Vocabulary: Developing Student’s Awareness of Collocations within the Revised English for Tourism and Hospitality Course at University Level. Saopštenje na konferenciji: The Second International Conference on English Studies – Proceedings. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 2) Univerzitet u Novom Sadu. M34
 10. Јерковић, Ј. и Вуковић Војновић, Д. (2012). Проблеми код писања студентских апстраката на енглеском језику на нематичним факултетима. Методички видици 3/12, Филозофски факултет у Новом Саду: 277-290. М53
 11. Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2012). English as a Global Language in the Tourism Industry: A Case Study. English of Tourism (ur. Georgeta Rata, Ioan Petroman i Cornelia Petroman). Cambridge Scholars Publishing: 3-18. M14
 12. Vuković Vojnović, D., Jerković, J. (2012). Common Error Analysis of Abstracts and its Implications for Teaching Academic Writing. Structure, Use and Meaning. Linguistic Studies (urednice: Elena Buja i Stanca Mada). Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, Romania: 259-269. M33
 13. Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2011). ‘Would you Care for a Drink?’ – Polite Questions and Requests in the Cross-cultural Context of Tourism Industry. The First International Conference on English Studies – Proceedings, English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 1). Univerzitet u Novom Sadu: 355-362.  M33
 14. Vuković Vojnović, D. (2011). ‘Low budget’and ‘high season’ – delve into the ‘vast ocean’ of collocations related to the language of tourism.  Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse – Zbornik radova sa Trećeg kongresa. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filološki fakultet u Beogradu: 397-496.  M44

Објављени уџбеници:

 • Vuković Vojnović, D. (2010). English for Specific Purposes: Tourism and Hospitality. (univerzitetski udžbenik) Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences.ISBN-978-86-7031-218-0