ŠPANSKI JEZIK

Predavanje iz španskog jezika održaće se onlajn  prema rasporedu, 18. februara 2021. u 18,30h. Više detalja preko Facebook grupe Španski jezik PMF.
prof. dr Ksenija Šulović