SMARTOUR projekat

U periodu od 4. do 7. juna 2024. godine održana je druga radionica razvoja veština pametnog turizma kao deo Erasmus+ projekta ,,Veštine u pametnom turizmu’’( SMARTOUR). Događaj je održan u Lincu (Austrija) u organizaciji European Wilderness Society.
Profesori sa našeg Departmana, dr Tatjana Pivac i dr Miroslav Vujičić su predstavili modul ,,Dostupnost u turizmu’’ sa ilustrovanim studijama slučaja i najnovijim informacijama o pametnom turizmu, na kojima je radio tim sa Departmana. Pored ove teme partneri na projektu predstavili su učesnicima iz Austrije, Bugarske, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije još četiri  teme posvećene SMARTOUR modulima, i to o digitalizaciji, održivosti, kulturnom nasleđu i kreativnosti, saradnji i marketingu u turizmu.
O ovoj radionici i ostalim aktivnostima u okviru projekta možete više pročitati na sledećem linku: