Rezutati kolokvijuma kod dr Svetlane Vukosav od 05.02.2021

1. Nikolić Nataša  253m/17              33,5 bod
2. Jovišić Miijana  40m/20                20,5 bod
3. Gatarić Todor    320/19                 24,5 bod
4. Elhart Nataša    349/18                 20 bod
5. Miljanić Smiljana 693/18               18 bod
6. Komatina Mijana 351/19               21 bod
7. Devetak Aleksandar 1238/18        18 bod
8. Šogozov Ana 800/18                     25 bod
Napomena: Raspored polaganja ispita za predmet Menadžment u turizmu i hotelijerstvu (09.02. 2021): U 9.00h dolaze studenti (sa prezimenima koja počinju slovom A do slova M azbuke), a u 11.30h studenti sa prezimenima (od slova M do Š azbuke), sala 2.
prof. dr Svetlana Vukosav