Rezultati kolokvijuma POT 08.07.2024.

Rezultati kolokvijuma POT 08.07.2024.
1.Nataša Mučibabić 1201/18 (764/14) 24/40
2.Violeta Jovanović 406/22 21/40
3.Ivana Kozomora 376/22 23/40

Ostali studenti su imali manje od 20 bodova.
Sa predmeta