Rezultati kolokvijuma Kartografija u turizmu julski rok

Položila: Milica Andraši 456/21, 25/40.
Ostali studenti nisu položili.
Sa predmeta