Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turizam i održivi razvoj

Rezulatate kolokvijuma iz predmeta Turizam i održivi razvoj, održanog 08.04.2021. možete naći u prilogu.

Sa predmeta

 

TIOR-–-aprilski-rok-2021.docx