Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta održanih 03.02.2023. godine

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta održanih 03.02.2023. godine.
Sa predmeta
rezultati-kolokvijum-3.2.23..pdf