Rezultati kolokvijuma iz Hidrologije

Studenti koji su polozili kolokvijum:

21/21 Nikola Mijatovic – 24 boda
341/20 Marko Kuzman – 21 bod
5/21 Oliver Nagel – 24 boda

dr Dragan Dolinaj