Rezultati kolokvijuma iz Geografije životne sredine i Ekonomske geografije

Rezultati kolokvijuma iz Geografije životne sredine i Ekonomske geografije 02.07.2024,  nalaze se u prilogu.

dr Milana Pantelić

Rezultati-02.07.2024.docx