REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ GEOGRAFIJE ŽIVOTNE SREDINE I EKONOMSKE GEOGRAFIJE 15.09.2023

Rezultati se nalaze u prilogu.

dr Milana Pantelić

Rezultati-15.09.2023.docx