Rezultati kolokvijuma iz Ekonomske geografije i iz Geografije životne sredine

Rezultati kolokvijuma iz Ekonomske geografije i iz Geografije životne sredine se nalaze u prilogu.

Sa predmeta

Rezultati-kolokvijuma-01.02.2024.doc