Rezulati 2. kolokvijuma iz Opšte geologije sa mineralogijom (gen. 2020)

Rezulati 2. kolokvijuma iz Opšte geologije sa mineralogijom (gen. 2020)

1. Anđela Milošević 10

2. Minja Petrović 8

3. Sofija Božić 7

Nisu položili:

4. Marija Maljica

5. Nikola Perin

6. Tina Klevernić

7. Dušan Ninić

8. Marko Kutijevac

9. Nikola Gledić

10. Bojana Vasilić

Prof. dr M. Jovanović