redovni profesor

dr Jovan Plavša

jovan.plavsa@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

 • Datum i mesto rođenja: 25.02.1956. Zvjerinac, Knin, Hrvatska
 • Od 2005. godine redovni je profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.

Kontakt:


Zvanja

 • ASISTENT 1983-1995. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • DOCENT 1995- 2000. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • VANREDNI PROFESOR 2000-2005. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • REDOVNI PROFESOR od 2005. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Regionalna geografija

Predmeti:

Osnovne studije

 • Turističke regije sveta
 • Princip i imetode regionalizacije
 • Sportsko-rekreativni turizam

Master studije:

 • Upravljanje sporstkim događajima

Doktorske studije:

 • Faktori konkurentnosti turističke destinacije
 • Organizacija slobodnog vremena i događaja u turizmu
 • Komparativna analiza regija po kontinentima

Ostale važne informacije

Strani jezici:

Članstvo u organizacijama:


Projekti:

 1. Kompleksna geografska istraživanja Vojvodine.
 2. Geografske monografije vojvođanskih opština.
 3. Geomorfološka karta Jugoslavije (Vojvodina).
 4. Regionalni atlas Vojvodine.
 5. Banat – Regional – geographic monograph (međunarodni).
 6. Stanje i pravci razvoja Srbije (Vojvodine).
 7. Lesne zaravni u Srbiji.
 8. Regional Water Resources Investigations in the Scope of Sustainable Development (međunarodni).
 9. Edukacija u ruralnom turizmu Srbije.
 10. Strategija za razvoj turizma opštine Odžaci.