Raspored kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta u januarsko – februarskom ispitnom roku

Raspored kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta u januarsko – februarskom ispitnom roku se nalazi u prilogu.
Sa predmeta
Raspored-kolokvijuma-januar-2023.pdf