POT ispit kod Markovića

U prilogu su bodovi koji su studenti ostvarili na delu ispita kod profesora Markovića. Šansa za ispravak: 30.12.2021. u 11:30 usmeno. Sledeća šansa je na dan ispita u januarsko-februarskom roku.

Sa predmeta

Baca-ispit-POT-21-22.docx