Poslovna statistika

Usled tehničkog problema, interna prijava za I deo predroka iz Poslovne statistike je resetovana. Molim vas da se ponovo prijavite. Broj mesta u grupama je ograničen zbog epidemioloških mera. Rok za prijavu je produžen.