Oktobar 2 i 3 – Uvod u programiranje i Analiza velikih podataka

Oktobar 2 – ‘Uvod u programiranje’ i ‘Analiza velikih podataka’ –
26.9.2023. u 17 i 30h, GIS1

Oktobar 3 – ‘Uvod u programiranje’ i ‘Analiza velikih podataka’ –
3.10.2023. u 17 i 30h, GIS1

Sa predmeta