Obaveštenje za studente Geoinformatike kod prof. Đorđa Hercega

Online nastava se održava preko platforme Teams. Link na tim za nastavu je

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avRw7tygy8S9KfTg1DiY2sjbyh6uIE-qP9M84Y3tFSXQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e99f9764-3b51-416f-8fd9-a2b8dda443ff&tenantId=e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0

Kod za pristup timu je: bb8p8kh

Studenti treba da se prijave u aplikaciju Teams pomoću svog Office 365 naloga (@one.pmf.uns.ac.rs).

Sva dalja obaveštenja o održavanju nastave će biti objavljivana na timu.

dr Đ. Herceg