NAŠA INSTITUCIJA POSEDUJE INOVATIVNE STANICE ZA MIKROMETEOROLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Zahvaljujući prekograničnom projektu GReENERGY (www.greenenergy.rs) koji je finansiran od strane Interreg-IPA CBC Hrvatska-Srbija programa i realizovan od strane Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, obezbedili smo inovativne stanice za pračenje mikroklimatskih uslova u gradskim sredinama. Mikrometeorološke stanice (Micrometeorological carts – MMCs) opremljene su Hukseflux NR01 senzorima u kombinaciji sa Testo Globe senzorom i automatskom meteorološkom stanicom tipa Davis Vantage Pro2 senzorima. Najznačajniji element na ovim MMCs je što je moguće meriti solarno i termalna zračenja sa šest različitih strana istovremeno. Ponosni smo da je naša institucija tek peta na svetu koja poseduje ovakav tip instrumenta (posle kolega iz Amerike, Kine, Nemačke i Francuske). Verujemo da će ovi instrumenti doprineti daljim istraživanjima urbane klime i intenzivirati dalja istraživanja naše Grupe za istraživanje urbane klime (dr Stevan Savić, dr Dragan Milosević, dr Jelena Dunjić, dr Ivan Šećerov, dr Daniela Arsenović).
Dr Stevan Savić, redovni profesor