Način rada Biblioteke DGTH

Način rada Biblioteke DGTH

 • Čitaonica će ponovo početi sa radom od 28.3.2022. godine.
 • U čitaonici može maksimalno biti 6 studenata. Jedan student po klupi (za sada).
 • Potvrdu da nemate dugovanja u biblioteci dobijate nakon što ispoštujete proceduru slanja diplomskog rada na info@dgt.uns.ac.rs . Uz poslat rad navedite svoj korisnički broj u
  biblioteci, jer treba da proverimo Vaša zaduženja. Potvrda se dobija skenirana nakon provere rada. Kako biste izbegli eventualno vraćanje rada na doradu zbog uočenih grešaka,
  molimo Vas da pogledate primer obrasca za izradu ključne dokumentacije (KDI) na sajtu Departmana.
  Original potvrde se podiže u biblioteci, tek nakon postavljanja rada na e-portal, a uputstvo je na ovom linku:
  http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/potrebna-dokumentacija/postavljanje-zavrsnog-rada-upustvo.pdf
 • Sve publikacije koje postoje u biblioteci u elektronskoj formi možete dobiti mejlom – one su u katalogu označene sa  CD ili PDF. Ono što ne postoji u elektronskoj formi zadužujete na uobičajen način.
 • Ukoliko želite da zadužite knjige, molimo Vas da ih i dalje rezervišete mejlom ili telefonom.
 • Sve informacije i dalje možete dobiti ako nam se obratite na mejl biblioteka@dgt.uns.ac.rs ili telefonom 021 /485 2841.