Menadžment ljudskih resursa, ispit

Ispit iz predmeta Menadžment ljudskih resursa, biće održan u petak, 5. februara u A1, u četiri grupe. Grupe su formirane po smerovima, raspored je u nastavku:
1. Hotelijerstvo, od 13:30h do 13:50h,
2. Lovni turizam i Gastronomija, od 13:50h do 14:10h,
3. Turizam, I grupa (studenti sa indeksima od 654/18 do 847/18), od 14:10h do 14:30h,
4. Turizam, II grupa (studenti sa indeksima od 849/18 do 1372/18, kao i studenti iz ranijih generacija od 2008-2017), od 14:30h do 14:50h.
Sa predmeta