Kolokvijumi u januarsko-februarskom ispitnom roku kod prof. Svetlane Vukosav

Svi kolokvijumi kod prof. Svetlane Vukosav u januarsko-februarskom roku ispitnom roku će biti održani u četvrtak 02.02 2023. u 14.00h u sali 1
prof. dr Svetlana Vukosav