Kolokvijumi kod Milice Radaković julski rok

Osnovi pedologije – 4.7. u 9h, kabinet 12. Uslov je predat, pregledan, ispravljen i odbranjen seminarski rad.
Digitalna geomorfologija – 4.7. u 19h GIS1. Molim one žoji zele da polažu da se jave na milicar@dgt.uns.ac.rs do nedelje (3.7.) uveče.
Kartografija u turizmu – 4.7. u 20h S1. Molim one koji žele da polažu da se jave na milicar@dgt.uns.ac.rs do nedelje (3.7.) uveče.
Prirodne osnove turizma – 11.7. u 20h S1.  Molim one koji žele da polažu da se jave na milicar@dgt.uns.ac.rs do nedelje (10.7.) uveče.

Sa predmeta