Kolokvijumi kod Milene Sekulić u Januarsko-februarskom ispitnom roku

Kolokvijumi iz predmeta Istorijska geografija i predmeta Istorijska demografija biće održani 28.01. u sali 2 u 10:30h.
Kolokvijum iz predmeta Geografija stanovništva biće održan 31.01. u sali GIS1 u 12h.
Kolokvijum iz predmeta Istorija, kultura i civilizacije biće održan 10.02. u sali 2 u 16h.
Kolokvijumi iz predmeta Geografske osnove opšte i posebne etnologije biće održani 10.02. u sali 2 u 16h.
*Obavezna prijava na mail milena.sekulic@dgt.uns.ac.rs sa naznakom koji kolokvijum i iz kog predmeta želite da polažete.
Sa predmeta