Kolokvijumi i ispiti kod prof. dr Nedeljković Knežević

Kolokvijumi za sve predmete prof. Nedeljković Knežević (Principi menadžmenta, Preduzetništvo, Menadžment ljudskih resursa) biće održani 16. januara u 12h u A1.
 
Ispiti iz navedenih predmeta biće održani 19. januara u A1, po sledećem rasporedu:
12:00-12:15 Principi menadžmenta (turizam i lovni turizam),
12:20-12:35 Principi menadžmenta (hotelijerstvo),
12:40-12:55 Principi menadžmenta (gastronomija).
13:10-13-25 MLJR (turizam i lovni turizam),
13:30-13-45 MLJR (hotelijerstvo),
13:50-14:05 MLJR (gastronomija).
14:10-14:25 Preduzetništvo (svi smerovi).
 
Sa predmeta