Kolokvijumi i ispiti kod dr Vesne Vujasinović u ispitnim rokovima Oktobar 2 i 3

Kolokvijumi kod dr Vesne Vujasinović u ispitnim rokovima:

Oktobar 2: 23.09. u 8h sala S3
Oktobar 3: 03.10. u 8h sala S3
Ispiti kod dr Vesne Vujasinović u ispitnim rokovima:
Oktobar 2: 27.09. u 8h

Oktobar 3: 04.10. u 8h sala S3

Sa predmeta