Kolokvijumi i ispiti kod dr Svetlane Vukosav u martovskom apsloventskom roku

Kolokvijum kod dr Svetlane Vukosav u martovskom apsloventskom roku biće održan u utorak 09.03.2021. od 9.00h pa nadalje u kabinetu kod profesorke, a ispiti u četvrtak 11. 03. 2021. od 9.00h pa nadalje, takođe u kabinetu kod profesorke. Svi studenti bez obzira na status mogu izaći na polaganje, ali je obaveza da se prijave profesorki na mail (cecamobr@yahoo.com) da dolaze da bi dobili tačan termin polaganja jer je neophodno izbeći stvaranje gužve na hodnicima. Samo oni studenti koji se prijave najkasnije do 05.03.2021. mogu da dođu na polaganje.

 

dr Svetlana Vukosav