Kolokvijumi i ispiti kod dr Svetlane Vukosav u majskom dodatnom roku.

Kolokvijum kod dr Svetlane Vukosav u majskom dodatnom roku biće održan u četvrtak 13.05.2021. od 9.00h pa nadalje u kabinetu kod profesorke, a ispiti u subotu 15. 05. 2021. od 9.00h pa nadalje, takođe u kabinetu kod profesorke. Svi studenti bez obzira na status mogu izaći na polaganje, ali je obaveza da se prijave profesorki na mail (cecamobr@yahoo.com) da dolaze da bi dobili tačan termin polaganja jer je neophodno izbeći stvaranje gužve na hodnicima. Rok za prijavu je 10.05.2021.
Sa predmeta