Kolokvijum iz Prirodnih nepogoda i hazarda u geografskoj sredini, januar

Za polaganje kolokvijuma u januarskom roku neophodna je prijava mejlom
asistentu Tanji Micić Ponjiger (tanja.micic@dgt.uns.ac.rs)

Sa predmeta