Kolokvijum iz predmeta ribolovni turizam

Kolokvijum iz predmeta ribolovni turizam održaće se 16.01. u 12h.
Obavezna prijava na ponjiger@yahoo.com.
Sa predmeta