KOLKVIJUMI KOD PROF. DR MLAĐENA JOVANOVIĆA u novembarskom i decembarskom roku

U ova dva ispitna roka za studente u produženom statusu, pravo polaganja poslednjih kolovijuma iz Opšte geologije sa mineralogijom i Geomorfologije imaće samo studenti koji su prijavili ispit.

Sa predmeta