redovni profesor

dr Milivoj B. Gavrilov

gavrilov.milivoj@gmail.com

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 19.02.1953. Vršac
Diplomirao je 1976. godine, magistrirao 1980. godine, a doktorsku tezu pod nazivom Uporedni testovi polu-Lagranževskih i Ojlerovskih metoda za numeričko rešavanje jednačina za plitku vodu je branio 1996. godine na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2793 | e-mail: gavrilov.milivoj@gmail.com i gavrilov@eunet.rs
Konsultacije: četvrtkom 11.00-13.00h u kabinetu br. 12 na DGTH.


Zvanja:

1984 – asistent – PMF, Beograd
1996 – docent – Fizički fakultet, Beograd
2005 – viši naučni saradnik – Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu
2007 – vanredni naslovni profesor – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, Republika Makedonija
2009 – redovni profesor – PMF, Novi Sad


Oblast naučnog istraživanja

 • Numeričke šeme za simulaciju procesa geostrofskog podešavanja
 • Kvazi-geostrofska kretanja i nelinearne interakcije u atmosferi
 • Primena Ojlerovih i polu-Lagranževskih šema u modelima atmosfere
 • Granice prognozljivosti numeričkih modela atmosfere
 • Obnovljivi izvori energije (sunce i vetar)
 • Modifikacija vremena
 • Atmosferska kretanja na planetama Sunčevog sistema
 • Paleoklimatološka datiranja u Vojvođanskom lesu

Oblast profesionalnih aktivnosti

 • Meteorološke komunikacije i automatska (kompjuterska) obrada podataka
 • Nastava vazduhoplovne meteorologija za pilote
 • Poslovna automatska (kompjuterska) obrada podataka
 • Projektovanje informacionih sistema i automatizovanih procedura
 • Rad na enciklopediji

Predmeti

Master studije

 • Modeliranje geografskih pojava
 • Metode modeliranja i simulacija fizičko-geografskih pojava
 • Sistem za podršku u odlučivanju i menadžment prirodnih resursa

Doktorske studije

 • Obnovljivi izvori energije i njihovo korišćenje
 • Prirodne katastrofe i geografija
 • Održivi turizam i globalne promene životne sredine

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski


Projekti:

 • P1 – SRPSKA ENCIKLOPEDIJA – izrada azbučnika Srpske enciklopedije za struku 011: meteorologija po Ugovoru br. 35/77 od 14.04.1998. Učešće na projektu: 1998-. Rukovodilac projekta: SANU i MATICA SRPSKA.
 • P2 – FIZIČKO-MATEMATIČKI MODEL ZA PROCESE MEZO RAZMERA – SANU naučni projekat F-18. Učešće na projektu: 1998-. Rukovodilac projekta: akademik Zaviša I. Janjić.
 • P3 – NUMERIČKA SIMULACIJA VREMENA I KLIME – SANU naučni projekat F-147. Učešće na projektu: 1997. Rukovodilac projekta: akademik Fedor Mesinger.

Aktuelni projekti:

 • Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS pod nazivom „Tranformacije geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja” br. 176020, Rukovodilac: prof. dr Slobodan B. Marković
 • Projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine pod nazivom „Klimatske promene na teritoriji Vojvodine tokom poslednjih million godina” br. 114-451-2662/2011, Rukovodilac: prof. dr Slobodan B. Marković

Odabrane reference

Časopisi:

 1. Gavrilov, M. B., G. R. Jovanović and Z. Janjić, 2011: Sensitivity of a long-range numerical weather forecast model to small changes of model parameters, Advances in Science and Research (Adv. Sci. Res.), 6, 13-18, doi:10.5194/asr-6-13-2011.
 2. Gavrilov, M. B., L. Lazić, A. Pešić, M. Milutinović, D. Marković, A. Stanković and M. M. Gavrilov, 2010: Influence of Hail Suppression on the Hail Trend in Serbia, Physical Geography 31, 5, pp. 441–454. DOI: 10.2747/0272-3646.31.5.441.
 3. Gavrilov M. B. and A. D. Prodanov, 2008: The Characteristics of Rossby Waves Frequencies on Planets of Solar System, Planetary and Space Science, 56, 1480-1484.
 4. Gavrilov M. B., 2006: Sensitivity of Long Range Numerical Weather Prediction on Small Change of Initial Condition, Physica Macedonica – A Journal of Experimental and Theoretical Physics, 56, 23-28.
 5. Gavrilov M. B., 2004: On Nonstaggered Rectangular Grids Using Streamfunction and Velocity Potential or Vorticity and Divergence, Monthly Weather Review, 132, 1518-1521.
 6. Gavrilov M. B., 2002: Comment on “A More Extensive Investigation of the Use of Ensemble Forecasts for Dispersion Model Evaluation”, Journal of Applied Meteorology, 41, 899-899.
 7. Ničković S., M. B. Gavrilov, and I. A. Tošić, 2002: Propagation of gravity and inertia waves on hexagonal grids, Monthly Weather Review, 130, 668-683.
 8. Gavrilov M. B., and I. A. Tošić, 1999: Dispersion Characteristic of Discrete Quasi-Geostrophic Modes, Monthly Weather Review, 127, 2197-2203.
 9. Gavrilov M. B., and I. A. Tošić, 1998: Propagation of the Rossby Waves on Two Dimensional Rectangular Grids, Meteorology and Atmospheric Physics, 68, 119-125.
 10. Gavrilov M. B., 1997: Integration of the shallow water equations in a plane geometry using semi-Lagrangian and Eulerian schemes, Meteorology and Atmospheric Physics, 62, 141-160.
 11. Gavrilov M. B., 1996: Numerical methods for solution of special form of an elliptic equation with numerical tests, Meteorologiesche Zeitschrift, N.F. 5, 161-166.
 12. Popović M., J., S. Ničković and M. B. Gavrilov, 1996: Frequency of quasi-geostrophic modes on hexagonal grids, Meteorology and Atmospheric Physics, 58, 41-49.
 13. Gavrilov M. B. and Z. I. Janjić, 1989: Computed rotational energy spectra of two energy and enstrophy conserving schemes on semi-staggered grids, Meteorology and Atmospheric Physics, 41, 1-4.
 14. Ničković S. and M. Gavrilov, 1986: The problem of vertical grid staggering in primitive equation model, Idöjárás, 90, 1-9.
 15. M. Gavrilov 1985: Frequency of quasi-geostrophic modes over grid points and definition of geostrophic wind, Idöjárás, 89, 77-85.
 16. Gavrilov M., 1984: Softverski sistem za arhiviranje nacionalnih meteoroloških podataka GTS-tipa, Praksa, godina XIX, broj 4, 24-30.

Knjige i skripta:

 • Janjić Z. I. i M. B. Gavrilov, 2010: Modeliranje atmosfere I – Numerički metodi u meteorologiji (skripta/udžbenik u pripremi).
 • Gavrilov M., B., 2001: Vazduhoplovna meteorologija, JAT Flight Academy, Vršac, 300 str.
 • Gavrilov, M. B., I. A.Tošić i M. Rančić, 2000: Zbirka rešenih zadataka iz Modeliranja atmosfere I, Dr M. B. Gavrilov, 192 str.

Konferencije:

 • Gavrilov M. B., 2000: Softver za analizu rezultata numeričkog modela atmosfere (Software for an Analysis of the Results of a Atmospheric Model), Zbornik radova sa – V naučno stručnog skupa INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – sadašnjost i budućnost, Žabljak od 27. februara – 5. marta 2000. godine, 42 – 44.
 • Gavrilov M. B., L. A. Lazić, D. P. Jović and Z. Ž. Savić, 1996: Softvare for an analysis and graphical description of the output of a “Rotated Flat Square Earth” (RFSE) atmospheric model, (4th International) Conference on school and popular meteorological and oceanographic education. Edinburgh, Scotland, U. K., 22. – 26. July 1996.

Softveri:

 1. Gavrilov, M. B., D. P. Jović i Z. Ž. Savić, 1998: Softverski paket u FORTRANu i BORLAND C++za numeričku integraciju jednačina za plitku vodu u ravnoj geometriji upotrebom različitih mreža i nekoliko Ojlerovskih konzervativnih nelinearnih i polu-Lagraževskih šema uz grafičku vizuelizaciju dobijenih rešenja sa podešavanjem uslova integracije u MS Windows okruženju.
  Povezano sa referencom 19 i 20.
 2. Gavrilov, M. B., 1997: Softverski paket u FORTRANu za numeričko rešavanje jednačina za plitku vodu u ravnoj geometriji za ispitivanje neutralnih šema za gravitaciono inercijalne talase na E mreži upotrebom Source-Sink (SC) metoda.
  Povezano sa P3.
 3. Gavrilov, M. B., 1995: Softverski paket u FORTRANu za numeričko rešavanje jednačina za plitku vodu u ravnoj geometriji na razmaknutoj C mreži, upotrebom:
  Ojlerovskog metoda i Arakavine konzervativne nelinearne šeme i nekoliko varijanti polu-Lagraževskih šema.
  Povezano sa referencom 9.
 4. Gavrilov, M. B., 1985: Softverski paket u FORTRANu za harmonijsku analizu numeričkih rešenja jednačina za plitku vodu u ravnoj geometriji na polurazmaknutoj B mreži upotrebom konzervativnih nelinearnih šema saglasno Arakava-Janjićevom pristupu radi dobijanja numeričkog spektra upotrebom FFT (Fast Fourie Transforms) metoda.
  Povezano sa referencom 12.
 5. Gavrilov, M. B., 1981: Softverski paket u FORTRANu za dekodiranje, kontrolu, primenu i arhiviranje GTS (Global Telecommunication System) meteoroloških podataka.
  Povezano sa referencom 15.