Kartografija u turizmu- Poslednja nadoknada rokova za studente koji su bili upućeni na studentsku praksu u šk. 2021/2022.

Kolokvijum će se održati u ponedeljak, 10.10.2022. sa početkom u 10 časova (studenti koji žele da polažu kolokvijum u obavezi su da se jave na mejl asistentkinje Milice Radaković: milicar@dgt.uns.ac.rs  najkasnije do 09.10.2022.).

Pisemni deo ispita će se održati isti dan, u ponedeljak 10.10.2022. sa početkom u 11 časova (doći ispred kabineta 7 na DGTH).

Studenti koji su bili upućeni na studentsku praksu najkasnije do 09.10.2022., mogu doći u naglašenom terminu da polažu ispit ukoliko su prijavili ispit u rokovima šk. 2021/2022: jun, jul, septembar i oktobar 1, 2, 3, u suprotnom neće moći da im se proknjiži ocena u elektronskom sistemu.

Sa predmeta

ОдговориПроследи