Ispiti kod profesora Vladimira Stojanovića u decembarskom apsolventskom roku

Svi ispiti kod profesora Vladimira Stojanovića u decembarskom apsolventskom roku biće održani u četvrtak 09.12.2021. u 13.30h. Kolokvijumi će biti održani istog dana u 12h.
Sa predmeta