Ispiti kod prof. dr Milke Bubalo Živković u vanrednim ispitnim rokovima

Ispiti kod prof. dr Milke Bubalo Živković u vanrednim ispitnim rokovima biće održani 29. 09. 2022. u 8 časova (Oktobar 2) i 06. 10. 2022. u 8 časova (Oktobar 3).

predmetni nastavnik prof. dr Milka Bubalo Živković