Ispiti iz Marketinga u turizmu i ugostiteljstvu u dodatnim rokovima

Ispiti iz Marketinga u turizmu i ugostiteljstvu održaće se u dodatnim
ispitnim rokovima prema rasporedu:
Oktobar 2 27.09.2022. u 13h u S1
Oktobar 3 04.10.2022. u 13h u S1

Ispiti iz Marketing istraživanja u turizmu održaće se u dodatnim
ispitnim rokovima prema rasporedu:
Oktobar 2 27.09.2022. u 13h u S1
Oktobar 3 04.10.2022. u 13h u S1

Prof. dr Nevena Ćurčić