Ispit iz Razvojne i pedagoške psihologije i Psihologije obrazovanja

Ispit iz Razvojne i pedagoške psihologije i Psihologije obrazovanja će
se održati 8.2. u dve grupe (od 13h i od 14:30h) u A1 prema rasporedu u
prilogu.
9.2. se ispit neće držati. Molimo Vas da dođete u predviđen termin prema
rasporedu.

 

Sa predmeta

Raspored-ispita-PMF-jan-feb-rok.xlsx