Svi kolokvijumi kod Milene Sekulić u Julskom ispitnom roku

Kolokvijum iz predmeta Istorijska geografija biće održan 04.07. u 8:30h

Kolokvijum iz predmeta Istorijska demografija biće održan 04.07. u 10h

Kolokvijum iz predmeta Istorija, kultura i civilizacije  biće održan 04.07. u 10h
Kolokvijum iz predmeta Geografija stanovništva biće održan 04.07. u 14h
Obavezna prijava na mail milena.sekulic@dgt.uns.ac.rs sa naznakom koji kolokvijum polažete
Kolokvijum iz predmeta Geografske osnove opšte i posebne etnologije biće održan 08.07. u 11h
Obavezna prijava na mail milena.sekulic@dgt.uns.ac.rs sa naznakom koji kolokvijum polažete

 

MSc Milena Sekulić