OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

GEOINFORMATIKA

 

4 godine, 242 ESPB
Zvanje nakon diplomiranja: Diplomirani geograf (u Dodatku diplome: “Diplomirani geograf – Geoinformatike)

U svetu u kome se oslanjamo na tehnologiju nastala je potreba za kadrom koji je osposobljen da znanja iz oblasti geonauka spoji sa informatičkim veštinama. Na smeru osnovnih akademskih studija Geoinformatika mladi ljudi dobijaju šansu da geografsku sredinu posmatraju kroz prozor informatike i statistike, što im omogućava dublje analize putem Geografskog Informacionog Sitema (GIS-a). Tokom četiri godine studija koriste se brojni softveri i metode za prikupljanje, skladištenje, analizu i vizuelizaciju prostornih baza podataka. Bazični geografski predmeti predstavljaju osnovu, kojom se geoinformatičar koristi kako bi razumeo prirodne procese i kako bi rešavao problemske situacije u njoj.

*Obratite pažnju na godinu izdavanja PLANA I PROGRAMA (KURIKULUMA), kao i AKTUELNOG INFORMATORA. Ukoliko se odnosi na prethodnu godinu znači da nov informator još nije formiran, ali čim bude dostupan informacije će biti osvežene. U većini slučajeva nema značajnijih izmena u informatoru u odnosu na prethodnu godinu, ali savetujemo da se za prijemni spremate sa najsvežijim informacijama.

Studenti osim teorijskog znanja imaju obaveznu praksu tokom druge, treće i četvrte godine, u različitim firmama u kojima se koriste prostorni podaci, u kojima se nakon prakse mnogi i zaposle. Ako želite da se usavršavate u sferi geoinformatičkih znanja koja se primenjuju u geodetskim i kartografskim službama, kao i u preduzećima koja se bave izradom softvera, poljoprivredom, saobraćajem, šumarstvom, rudarstvom i energetikom, ovaj smer je za vas!

 

Profesori i asistenti na smeru OAS Geoinformatika se pomoću brojnih međunarodnih projekata konstantno usavršavaju sa ciljem da poboljšaju kvalitet izvođenja nastave. Primeri takvih projekata su:

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK]  [INSTAGRAM]  [YOU TUBE]  [TIKTOK]

A za kraj pogledajte iskustva naših studenata na smeru OAS Geoinformatika: