Geografija zemalja Zapadnog Balkana

Кolokvijumi iz Geografije zemalja Zapadnog Balkana u januarsko-februarskom roku biće održani u petak 28.01.2022. u 16:00h. Кabinet 15. Obavezna prijava na mejl: zorica.pogrmic@dgt.uns.ac.rs
Ponesite indekse.

 

Sa predmeta