Geografija Srbije

Кolokvijumi iz Geografije Srbije u januarsko-februarskom roku biće održani u petak 28.01.2022.
Fizička geografija Srbije sa početkom od 16:00h, društvena geografija Srbije od 16:30h. Кabinet 15.
Кolokvijumi nisu uslovljeni.
Obavezna prijava na mejl: zorica.pogrmic@dgt.uns.ac.rs
Navedite u mejlu koji kolokvijum polažete.
Ponesite indekse.

 

Sa predmeta