Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu B1 (turizam i lovni) 

Poštovani studenti, predavanja iz predmeta počinju u utorak 22.02. i održavaće se u grupama kao i do sada. Prva grupa je u 12.30, a druga grupa je u 13.45. Predavanja se održavaju u sali 1. Svi studenti su ubačeni u MSTeams grupu Engleski u turizmu B1 (turizam i lovni) radi lakše komunikacije. Molim vas da u grupi redovno pratite obaveštenja i zadatke. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a773d0c129fa34fdab2d4f54ca4bc3af6%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca79031b-89e6-4141-93c3-5310c30eaa3d&tenantId=e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0
dr Dragana Vuković Vojnović