Kategorija:

Rezultati kolokvijuma iz Hidrologije

Studenti koji su polozili kolokvijum: 21/21 Nikola Mijatovic – 24 boda 341/20 Marko Kuzman – 21 bod 5/21 Oliver Nagel – 24 boda dr Dragan Dolinaj

Pročitaj više